Selecteer een pagina

Hoogersmilde Bord 22 Armenhuis 5 diaconiewoningen

Hier aan de Vaartweg stonden vijf, aaneen gebouwde, diaconiewoningen van de Ned. Hervormde kerk. Het was een armenhuis. Na afbraak, in 1935, werden ze vervangen door de huizen Avondrust, Welgelegen en De Knol. Sinds kort is deze laatste 1935 genoemd.