Selecteer een pagina

Smilde Bord 17 Villa Maria

“VILLA MARIA”

“Villa Maria” werd in 1893 gebouwd in opdracht van Maria Jacoba Hoogerbrugge, dochter van burgemeester Marinus Adrianus Hoogerbrugge.

In 1931 kreeg het de bestemming als gemeentehuis en later kwamen er allerlei uitbreidingen bij.

In 1998 werd Smilde samengevoegd met Beilen en Westerbork tot de gemeente Midden-Drenthe en werd het gebouw als ‘dependance’ gebruikt.

 

 

 

 

Voor “Villa Maria” staat een vrijheidsmonument.

Het Monument stelt voor:

Het eerste reliëf, links van de tombe: hierop is in beeld gebracht Mei 1940, gesymboliseerd door een vrouwenfiguur uit wier hand de Vrede (duif) vlucht voor de overval van de Vijand (slang).

Het tweede reliëf (achter): Een geketende mannenfiguur (de onderdrukte), omgeven door attributen der duisternis (aasgier en vleermuizen), belijdt zijn trouw, hoopt en weet, dat de dageraad der overwininning eens zal komen (duif en krans).

Derde reliëf (rechts): Het Verzet (mannenfiguur) in strijd met de vijand (Slang), zichzelf uitschakelende, vechtende voor de Toekomst (zonnig kind met bloemen).

Vierde reliëf (voor): De Strijder is gevallen, het Offer is gebracht, doch de Herauten van de Dageraad zijn reeds op weg (opgaande zon met vogels). Het zwaard van het recht zegeviert.

Op de zijvlakken van de kolom ziet men vier voorstellingen, die omgeven zijn door verbroken ketenen: de symbolisatie van de vrijheid van Horen, Spreken, Schrijven en Lezen (muziek, zingen, onderwijs en studie).

Boven op de kolom staat: De Nederlandse Maagd, bloemen offerende, van de nog jonge boom, aan de Gevallenen, als herdenking.

De zin van het Monument is, dat, door de Vrede te kennen (1e reliëf), het Geloof te behouden (2e reliëf), uit Gemeenschapszin de daad te stellen (3e reliëf) en door het Offer te brengen (4e reliëf), uit de tombe de kolom kan oprijzen, schragende de herrezen Nederlandse Maagd, met naast zich de nog in de lente staande jonge boom, die echter eens weer uit zal groeien tot Kracht en Vruchtbaarheid, waarbij de kolom de vrijheid van uiting uitdrukt.