Selecteer een pagina

Smilde Bord 15 Koepelkerk

U loopt langs een door vrijwilligers van de gemeente overgenomen en beheerd hertenkamp. Ook staat hier een monument ter nagedachtenis aan de 5 gesneuvelde militairen in de Indië-oorlog.  Links ziet u  een restant van de begraafplaats het Kerkenveld een park in. In het park staat een steen om te gedenken dat Jacob Israël de Haan in Smilde is geboren. Zijn zuster, Carry van Bruggen, ook schrijfster en ook in Smilde geboren, wordt met een straatnaam geëerd. De in 1788 door A.M. Sorg gebouwde achtkantige Koepelkerk met een door P. van Oeckelen gebouwd orgel is de blikvanger van Smilde.