Selecteer een pagina

Smilde Bord 14 Ankerstee

Het tehuis voor ouden van dagen -De Ankerstee- was een voorloper van het latere bejaardentehuis Het Beurtschip. Dit werd in 2013 weer vervangen door Het (nieuwe) Beurtschip. Ankerstee, in 1974 afgebroken, werd nog weer voorafgegaan door het armwerkhuis, onder leiding van het burgerlijk armenbestuur.