Selecteer een pagina

Smilde Bord 12 Haegenaarskamp

Aan de Elzenlaan liet S.C. Korteweg in 1912-1913 een landhuis bouwen. Als eigenaar-directeur van N.V. Ontginningsmij. Smilde beheerde hij een groot areaal grond waar veen gewonnen werd. Met zijn Haagse achtergrond was daarom ‘Haegenaarskamp’ een logische naam voor zijn nieuwe villa.

In de Tweede Wereldoorlog werd het landhuis in de volksmond ’Villa Zandvoort’ genoemd. De Nederlandse kust was toen gevaarlijk gebied en de inwoners van Zandvoort moesten evacueren en een aantal van hen woonde in dit landhuis.

Klik voor meer info over de familie Korteweg klik hier

 

 

 

 

 

 

 

Een eindje verderop, richting Veenhoopsweg en de Drentse Hoofdvaart, stond ooit de hoogste molen van Nederland.

Gezicht op de molen vanaf de "Haegenaarskamp"