Selecteer een pagina

Bovensmilde Bord 05 Schoolstraat

Op de hoek van de Hoofdweg–Schoolstraat werd in 1949 de openbare lagere school gebouwd, die in 1968 is afgebroken t.b.v. een nieuwe school. Rond 1950 waren er al plannen om even verderop, aan dezelfde kant van de weg een christelijke ambachtsschool te bouwen en in 1956 werd de school geopend. In 1975 is de chr. lts grotendeels afgebrand. De school werd afgebroken. In 1986 werden op deze grond huizen gebouwd.

In 1955 werd aan de andere kant van de Schoolstraat, waar nu de Poiesz is gevestigd, de openbare kleuterschool geopend. De kleuterschool heeft tot eind zestiger jaren dienst gedaan.