Selecteer een pagina

Bovensmilde Bord 1

Dit is het startpunt van de Historische Wandelroute door Bovensmilde. Dit dorp is in 1823 ontstaan. Tegenwoordig telt het ruim 3500 inwoners (2015) en een oppervlakte van 1549 hectare. Hertenkamp Stichting ‘t Meulenparkie bestaat sinds 2009.

Bord 3

Dit monument in de vorm van de in 1977 gekaapte openbare lagere school die vanaf 1968 op deze plek stond. Dit monument is in 2013 tot stand gekomen.

Bord 6

Van 1830 tot 1930 heeft hier, toen Veenstra’s wijk geheten, de stellingmolen De Hoed gestaan. Deze molen werd door de wind aangedreven en was als korenmolen in gebruik.

Bord 8

De Drentsche Hoofdvaart is de beeldbepalende verbinding van het Meppelerdiep en de Reest in Meppel, naar het Noord-Willemskanaal en hartje Assen. De vaart heeft een lengte van 43,8 km en werd in 1765 in gebruik genomen.

Bord 10

U staat hier bij overzichtsbord van Smilde op het zogenaamde Evenemententerrein. Dit terrein wordt voor diverse activiteiten gebruikt, zoals rommelmarkten, kermissen, oefenterrein voor motorrijders etc.

Bord 11a

Bij dit bord passeert u de tennisbaan, maar eerst was dit een openlucht zwembad. De wens voor dit bad was er al in 1934, maar het duurde nog enige tijd voordat het bad er was.

 

Bord 13

Hier stond vroeger een belangrijk gebouw, het hotel-café-restaurant De Oude Veenhoop, alom in Drenthe bekend. Niet alleen in Drenthe, want reizigers vanuit het westen wisselden hier van paarden en sliepen dan regelmatig in dit hotel.

Bord 15

U loopt langs een door vrijwilligers van de gemeente overgenomen en beheerd hertenkamp en een restant van de begraafplaats het Kerkenveld een park in. In het park staat een steen om te gedenken dat Jacob Israël de Haan in Smilde is geboren.

Bord 17

Villa Maria werd in 1893 gebouwd in opdracht van Maria Jacoba Hoogerbrugge, dochter van burgemeester Marinus Adrianus Hoogerbrugge. In 1931 kreeg het de bestemming als gemeentehuis en later kwamen er allerlei uitbreidingen bij.

Bord 19

Het pand genaamd Het Rieten Dak is oorspronkelijk gebouwd als ontspanningsgebouw voor paupers uit Amsterdam, later was hier de Schippersbeurs en nog later als hotel-café-restaurant. Nu is het een woonhuis met kantoorruimte.

Bord 21

Boerderij Jagerslust was een soort modelboerderij van de gebroeders Van Veen. Zij waren rijke boeren met veel grond. Op hun grond mochten vele sportverenigingen trainen en wedstrijden spelen. Ook verkochten zij land om in 1959 de tv-toren te kunnen bouwen.

Bord 23

De Polle is een buurtschap met een tiental panden tussen Hijker- en Hoogersmilde. Uit recent onderzoek is gebleken dat deze plek oorspronkelijk De Wolvenberg heette.

Bord 25

Oorspronkelijk werden de inwoners van Hoogersmilde in Diever begraven, maar in 1847 kreeg Hoogersmilde haar eigen begraafplaats.

Bord 2

Aan de Meidoornlaan stond voorheen de boerderij van de familie Van der Velde. De boerderij werd door de voormalige gemeente Smilde aangekocht om hier een Buurt Ontmoetingscentrum (B.O.C.) van te maken voor jeugd- en sociaal-culturele activiteiten.

Bord 5

Op de hoek van de Hoofdweg–Schoolstraat werd in 1949 de openbare lagere school gebouwd, die in 1968 is afgebroken t.b.v. een nieuwe school.

Bord 7

Hier stond de eerste openbare lagere school van Bovensmilde. (1823) Het voorhuis als onderwijzers-woning met er achter aangebouwd de school. (In 1954 werd de school afgebroken).

Bord 9

Aan de Meesterswijk stond van 1930 tot 1980 de hervormde lagere school. In 1891 kwam in Bovensmilde een gereformeerde school; school met de Bijbel aan de Kanaalweg 139. Het gebouw wordt thans als woonhuis gebruikt.

Bord 11

Ook hier, in het Kyllotsbos heeft de Tweede Wereldoorlog haar sporen nagelaten. De tankgracht is daar een voorbeeld van, samen met de schuttersputjes was dit een onderdeel van de Frieslandriegel.

Bord 12

Aan de Elzenlaan liet S.C. Korteweg in 1912-1913 een landhuis bouwen. Als eigenaar-directeur van N.V. Ontginningsmij. Smilde beheerde hij een groot areaal grond waar veen gewonnen werd.

Bord 14

Het tehuis voor ouden van dagen -De Ankerstee- was een voorloper van het latere bejaardentehuis Het Beurtschip. Dit werd in 2013 weer vervangen door Het (nieuwe) Beurtschip.

 

Bord 16

Deze boerderij met het witte voorhuis is de borg Assenrode. Deze werd gebouwd en bewoond door het echtpaar Rebenscheidt-Buschman. Het echtpaar was zeer betrokken bij het kerkelijk leven en schonk een zilveren dienblad en twee zilveren Avondmaalsbekers aan de kerk.

Bord 18

Hoogersmilde is het oudste deel van de voormalige gemeente Smilde. Amsterdamse heren, waaronder Adriaan Pauw, lieten hier, eerst vanuit Diever, turf winnen. Later werd uit efficiency een zestal dubbele huizen gebouwd en zo ontstond de Heerlijkheid Hoogersmilde, in 1631.

Bord 20

Roelfsema’s Kalkzandsteenfabriek Albino opgericht in 1905. Achter de fabriek werd het zand gewonnen en zo ontstond het zogenaamde Blauwe Meer. Een aantal huizen rond de fabriek zijn met kalkzandsteen gebouwd.

Bord 22

Hier aan de Vaartweg stonden vijf, aaneen gebouwde, diaconiewoningen van de Ned. Hervormde kerk. Het was een armenhuis. Na afbraak, in 1935, werden ze vervangen door de huizen Avondrust, Welgelegen en De Knol. Sinds kort is deze laatste 1935 genoemd.

Bord 24

Het gebouw Nieuw-Salverdt werd eerst als boerderij gebouwd, zonder etage, en later verbouwd tot marechausseekazerne. Weer later vestigde de firma A.M. Popken hier een landbouwmechanisatiebedrijf.

Bord 26

De hervormde kerk van Hoogersmilde is een monument en is in 1845 gebouwd. De ingang van de oprijlaan met lindebomen was vroeger voorzien van een fraai hekwerk. De kerk wordt nu gebruikt door de PKN Gemeente  Hoogersmilde.